top of page

Creating Architecture

CLASSIC

Chamoson, Švajčiarsko

Chalet

obloženie starým drevom na vnútornej strane stien domu

prízemie

podkrovie

severná fasáda - hlavný vstup do domu a sklad paliva

južná fasáda - balkón po celej dĺžke domu

a veľké presklené plochy

výstavba

bottom of page